Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Najnowsze

  • 1 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 3558

Wspólne stanowisko włodarzy ws. budowy tras kolejowych w powiecie

Włodarze samorządów w powiecie pszczyńskim przyjęli wspólne stanowisko, w którym sprzeciwiają się przebiegowi tras kolejowych dużych szybkości przez powiat pszczyński. Choć trasy biegną przez część naszych gmin, samorządowcy wspierają się i mówią jednym głosem.

Wspólne stanowisko konwentu
fot. Powiat


Barbara Bandoła, starosta pszczyński zwołała posiedzenie Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego na piątek, 31 lipca. Podczas wideokonferencji samorządowcy omówili wspólne stanowisko w sprawie wariantów tras kolejowych dużych szybkości, związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Perspektywa jeżeli chodzi o czas jest bardzo daleka, ale niezareagowanie w odpowiednim momencie byłoby wielkim niedopatrzeniem. Wszystkie proponowane warianty w znaczny sposób ingerują w środowisko. Choć trasy zostały poprowadzone nie przez wszystkie gminy powiatu pszczyńskiego, interes jest nasz wspólny, by zareagować, wesprzeć się, bo ich wpływ na tereny zurbanizowane oraz lasy pszczyńskie będzie wielki - mówiła Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

- Sprzeciwiamy się, bo taki przebieg tras spowoduje wycinkę wielu hektarów lasów wokół Kobióra, a to nasze dziedzictwo. Kobiór jest przecięty drogą krajową, drogą wojewódzką, linią kolejową, w niedługiej perspektywie budowany będzie gazociąg. To wszystko stwarza utrudnienia dla naszych mieszkańców - mówił wójt Kobióra, Eugeniusz Lubański.

W przesłanym w piątek do Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowisku Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego, włodarze z powiatu pszczyńskiego wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec wszystkich zaproponowanych wariantów tras kolejowych dużych szybkości przebiegających przez powiat pszczyński."Stanowią one ogromne naruszenie terenów leśnych i zbiorników wodnych, a także bardzo mocno ingerują w tereny zabudowane, przecinając istniejące obszary zabudowy jednorodzinnej" - argumentują starosta, burmistrz i wójtowie gmin powiatu we wspólnym stanowisku. Jednocześnie samorządowcy stwierdzili, że jedynym możliwym do zaakceptowania wariantem jest W54, biegnący wzdłuż autostrady A1, który pozwala ocalić cenne przyrodniczo i historycznie tereny powiatu pszczyńskiego.

- Nie jest to sprzeciw negujący potrzebę budowania szybkiej kolei. Nie obserwujemy elementów pobudzających dla rozwoju powiatu w przypadku, gdyby trasa prowadzona była przez nasz powiat, bo nie planuje się, aby kolej na naszym terenie się zatrzymywała. Po drugiej stronie jest znacząca degradacja środowiska, a to nie może mieć miejsca - podkreśla starosta.

Negatywne opinie w sprawie przebiegu linii przez powiat pszczyński zostały już także wystosowane przez samorządy Pszczyny, Kobióra, Suszca oraz Pawłowic. Spółka Centralny Port Komunikacyjny, która przygotowuje inwestycję, otrzymała także uchwałę Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w tej sprawie.

Stanowisko Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego w sprawie wariantów tras kolejowych dużych szybkości zawartych w dokumencie "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Portu Komunikacyjnego" (SSL)

Wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec zaproponowanych w ww. studium wariantów tras kolejowych dużych szybkości przebiegających przez powiat pszczyński. Stanowią one ogromne naruszenie terenów leśnych i zbiorników wodnych, a także bardzo mocno ingerują w tereny zabudowane, przecinając istniejące obszary zabudowy jednorodzinnej.

W zasięgu oddziaływania przedstawionych w "Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" wariantów tras kolejowych znajduje się Rezerwat "Babczyna Dolina", którego celem jest zachowanie naturalnego siedliska przyrodniczego, a Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie pełnią ważną rolę w ekosystemie całego okręgu górnośląskiego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na terenie powiatu pszczyńskiego, w obrębie historycznej Puszczy Pszczyńskiej realizowana jest budowa drogi S1 Mysłowice- węzeł Kosztowy II - Bielsko-Biała (węzeł Suchy Potok) oraz jednego z gazociągów przesyłowych w ramach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej. Planowana jest także budowa kanału wodnego, łączącego dorzecza Wisły i Odry oraz oprotestowanej przez mieszkańców kopalni, eksploatującej węgiel ze złoża Studzienice 1. Budowa nowej linii kolejowej, doprowadziłaby do dalszej degradacji objętych jej oddziaływaniem terenów leśnych lub wręcz ich zniszczenia.

Wszelkie inwestycje, zwłaszcza na Śląsku borykającym się z ogromnym problemem złej jakości powietrza, powinny być realizowane w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne, zwłaszcza przy zachowaniu istniejących obszarów leśnych. Zwracamy się o projektowanie nowej trasy w jak największym stopniu po istniejącej sieci kolejowej.

Jako włodarze wszystkich gmin powiatu pszczyńskiego oraz samorządu powiatu pszczyńskiego stanowczo sprzeciwiamy się wszystkim wariantom tras innym niż wariant W54, zaproponowanym w ww. studium. Wariant ten uwzględnia potrzeby komunikacyjne regionu oraz pozwala ocalić cenne przyrodniczo i historycznie tereny powiatu pszczyńskiego.


Starosta pszczyński, Barbara Bandoła
Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol
Wójt gminy Pawłowice, Franciszek Dziendziel
Wójt gminy Suszec, Marian Pawlas
Wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka
Wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabriela Placha
Wójt gminy Kobiór, Eugeniusz Lubański

ar / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.